testowa_panorama

- proszę kliknąć na czarny pasek, wtedy załaduje się obrazek panoramiczny

- w prawym dolnym rogu po kliknięciu myszką można ustawić widok na cały ekran

- kółko myszy lub suwaki w lewym dolnym rogu powodują zbliżenie

- naciśnięcie lewego klawisza myszy powoduje, że sami możemy obracać się w widoku