testowa_panorama

– proszę kliknąć na czarny pasek, wtedy załaduje się obrazek panoramiczny

– w prawym dolnym rogu po kliknięciu myszką można ustawić widok na cały ekran

– kółko myszy lub suwaki w lewym dolnym rogu powodują zbliżenie

– naciśnięcie lewego klawisza myszy powoduje, że sami możemy obracać się w widoku